Magické místo

Hotel otevřen od 10.4.2009
Provozovatel Karel Batelka, telefon 777 111 767

Srdce České Kanady

 

 

Nedaleko Trojmezí Čech, Moravy a Rakous je místo, které v pozoruhodné harmonii slučuje drsnou krásu přírody s historickou pamětí Střední Evropy. Tady, snad více než jinde, se musí člověk sklonit před hodnotami, které ve shonu všedních dní tak zanedbává. V tiché pokoře a úžasu tu vnímáme dokonalost Stvoření, které zde bylo zachováno snad lépe než jinde. Ne z lidské vůle, ale pro odlehlost, drsné klima a chudobu místa.

Mapa Centrum magického místa na mapě z 18. století (zdroje) nebo nahlédněte na současnou leteckou fotografii

Na malém prostoru České Kanady se setkáme s památkami od ranného středověku až po nedávnou současnost. To nám poskytuje jedinečnou příležitost si uvědomit běh času, rozmýšlet nad tím kdo jsme, odkud jdeme a kam...

hranice V samém středu magické krajiny
se o znavené poutníky postará
restaurace a hotel
"Landštejnský dvůr".

 

Vychutnat si náladu tohoto místa chce tedy trochu úsilí a hodně času. Mnoho návštěvníků se sem pravidelně vrací, protože pro ně hodnota tohoto místa každou další návštěvou vzrůstá. Mnozí tu dokonce našli svůj nový domov, který jim poskytuje vše, co ve městě nenašli a bez čeho se již nemohou obejít.

To vše však neznamená, že zde jde čas trávit jen v muzeích či meditováním. Lze se tu v létě koupat v mnoha rybnících a sbírat lesní plody, jezdit na kole či na koni, zúčastnit se hudebních či výtvarných dílen, nebo obíhat koncerty a výstavy.

V zimě si tu zase jde užít běžek, ale i zabíjaček, ochutnávek vína a zejména setkávání s přáteli. Tento kraj je zajímavý i tím, že snad v každé osadě žije nějaká osobnost současné kultury. Jen k nim najít cestu...

V hledání cest k hodnotám této krajiny chtějí pomáhat i tyto stránky. Pokusí se postupně ukazovat nejen notoricky známé památky a přírodní zajímavosti, ale i méně známé pohledy na odlehlý kraj na pomezí Čech, Moravy a Rakous.

 

Landštejnský dvůr

Landštejn 3

378 81 Slavonice

telefon: 384 391 722

Mobil: 777 111  767 724 272 826